תוכן העניינים

עמוד:ז

תוכן העניינים מבוא 1 הקדמה : דת ותודעה היסטורית בראשית העת החדשה 3 1 חלק א : גילוי ונבואה : האסכטולוגיה והאפוקליפסה של גילוי העולם החדש של אמריקה 29 פרק : 1 המסע המופלא בעקבות אוצר ממלכות המזרח 31 פרק : 2 הגאוגרפיה של הרוח : תמורות בדימוי הגאוגרפי של העולם 48 פרק : 3 ביי ביי קולומבוס 63 פרק : 4 גילוי ונבואה : שילובה של אמריקה בתודעה ההיסטורית באירופה 73 פרק : 5 אוטופיה באמריקה 86 חלק ב : זמן , היסטוריה ואסכטולוגיה בתנועה הפרוטסטנטית באנגלייה 101 פרק : 6 רפורמציה , היסטוריה ואסכטולוגיה בתנועה הפרוטסטנטית באנגלייה ! 03 פרק ך . תומאס ברייטמן והמסורת האפוקליפטית האנגלית 128 פרק : 8 הפואטיקה של ההיסטוריה וגורל עם ישראל : מקומם של היהודים במחשבה האפוקליפטית האנגלית במאה השש עשרה והשבע עשרה ! 44 פרק : 9 בשורת הרפורמציה : מקורות ההגירה הפוריטנית הגדולה לאמריקה 187

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר