היסטוריה ואפוקליפסה דת ותודעה היסטורית בראשית העת החדשה באירופה ובאמריקה

עמוד:ד

Avihu Zakai History and Apocalypse : Religion and Historical Consciousness in Early Modern History in Europe and America עריכת הלשון והתקנה : נועה רוזן מסת"ב : Isbn 978-965-342-981-9 © כל הזכויות שמורות מוסר ביאליק ירושלים , תשס"ט הפקת סדר : אברהם דנון נדפס בדפוס גרפית בע"מ , ירושלים Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem 2008 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר