מכתבים

עמוד:5

בשדה הפתוח ; קשה גם להשוות לחימה שהתקיימה בעיר אחת , במסגרת מלחמה מסוימת , ללחימה שנוהלה בעיר אחרת במסגרת מלחמה אחרת . אחד ההיבטים הבודדים של הסוגיה שבהם ניתן לערוך דיון השוואתי הוא ההד התקשורתי שנוצר במהלך הלחימה או בעקבותיה , ומידת השפעתו על ניהול המערכה ועל תוצאותיה . הבעיה המוסרית היא תוצר מובנה בתוך מרכיבי המלחמה הזאת , והיא חלק בלתי נפרד מתורת הלחימה במרחבים עירוניים . כל הצבאות נותנים על כך את הדעת בתורות הלחימה שלהם ובטכניקות הקרביות שהם מפתחים . צבאות רבים מפתחים תורות לחימה ייחודיות ואמצעי לחימה מותאמים לסביבה הזאת על מנת להתמודד עם הבעיה . צה " ל אינו יוצא דופן בכך . צבאות רוויי ניסיון בתחום זה כמו הצבא הבריטי , הצבא הגרמני והצבא האמריקני מקדימים אותו בהתפתחות זו . המאמר אינו קולע למטרה בשתי נקודות עיקריות : הנקודה הראשונה היא הכתרת הקרב בג ' נין בכותרות עיתונאיות שאינן עומדות במבחן מקצועי אובייקטיבי . הלחימה בג'נין , כמו מבצע "חומת מגן " כולו , לא נערכה נגד צבא פלסטיני בן עשרות אלפי לוחמים , חמוש בנשק מודרני , הערוך להגנה בערים ונלחם במתכונת צבאית מקובלת או מוכרת . זה היה מבצע לסילוק מוקדי טרור מתוחמים היטב , בשטחים מצומצמים בתוך ערים . הלחימה בג ' נין , בבית לחם או בשכם אינה דומה ללחימה בסטלינגרד , במנילה , באאכן , בוורשה או בברלין , או לכל לחימה בעיר שבה התחולל קרב בין שני צבאות . היא גם אינה דומה ללחימה בגרוזני , בקוסובו או במוגדישו - לא מבחינת נתוני הפתיחה , לא מבחינת תנאי הסביבה ולא מבחינת מהלכי הלחימה . גם הלוחמים הפלסטינים אינם דומים בארגונם , ברוח הלחימה שלהם או בטקטיקה שהפעילו ללוחמים הצ ' צ'נים בגרוזני , למורדי גטו ורשה או לצבא הצפון וייטנמי בהואה . זו הייתה לחימה בשטח בנוי מצומצם ביותר , בתוך קטע של מחנה פליטים או קסבה ( הלכה למעשה השטח שבו נערכה הלחימה בג ' נין ובשכם לא עלה על שטח של 500 על 000 ו מטר ;( הפלסטינים נלחמו ברמת החוליה , תוך ניצול תוואי השטח העירוני . העובדה שבג ' נין נפלו יותר קרבנות מקרב חיילי צה " ל מאשר בכל מקום אחר באותו מבצע , למרות התנאים הדומים , אומרת דרשני . להערכתי , את ההסבר לכך אין לחפש בצד הפלסטיני דווקא . אין לי כוונה להמעיט מחומרת הקשיים שבפניהם ניצב צה " ל או לערער על טיב הפתרון הצבאי שננקט , אלא להצביע על העובדה שמדובר בסיטואציה מסוימת ואין היא דומה לסיטואציות לחימה בשטח בנוי בתנאים אחרים - ובמדינות אחרות . סופרלטיבים הם אולי תמריץ לאגו אבל באותה מידה הם סם הרדמה לחשיבה יוצרת . מאמרו של הנקין אינו עוסק בהפקת לקחים , אך כדי להפיק לקחים צריך להצביע על מקור בעיית התדמית שנוצרה בג'נין , בעיה שצריך לפתרה , ובמקרה הנידון - הנורמות המוסריות של צה " ל אינן הבעיה . הנקודה השנייה שאותה מחמיץ המאמר היא העובדה שהבעיה העיקרית שהולידה הלחימה בג ' נין הייתה התהודה התקשורתית של המערכה והשלכותיה . האירועים שעליהם דיווחה התקשורת צפויים בכל לחימה בשטח בנוי , גם אם

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר