מכתבים

עמוד:4

אלא שחורה לו לראות את אצילותו היהודית היקרה , זו שנרכשה במחיר סבלם האינסופי של בני אנוש אחרים , מוכתמת בידי מציאות העוצמה היהודית . הוא היה מעדיף שהיהודים יוחזרו אל מעמדם הקודם , ייחשפו באופן מלא יותר לאלימות בלתי צודקת , ובאצילותם יהיו מנועים מלהגיב . אך קשה להבין בדיוק מה אצילי כל כך ב " אי יכולת" לעשות משהו . האין האצילות מתבטאת ביכולת לעשות את הרע , ובבחירה להימנע ממנו ? כל זה היה נעשה בלתי אפשרי אילו התמלאה משאלתו של שטיינר . למעשה , ישראל אכן מפגינה אצילות כזו . כשביקרתי בשכם לפני כמה שנים , דיברתי עם פלסטיני שאמר לי שהישראלים רוצים שהאינתיפאדה תימשך . שאם לא כן , מדוע לא שמו לה סוף ? נראה לו בלתי נתפס שממשלה תבחר במודע שלא להשתמש במלוא כוחה הקטלני כפי שעושות מדינות אחרות , אילו באמת רצתה לשים קץ לאלימות . אף שמעטים בלבד הבחינו באנושיות הגלומה בהתנהלותה הצבאית של ישראל או בהקרבה העצמית הכרוכה בה , בכל זאת יש בה מידה של אצילות . אצילות זו רק מתבלטת ביתר שאת לנוכח העובדה שישראל אינה זוכה עבורה בהכרה כלשהי , ודאי שלא מג ' ורג ' שטיינר . גבריאל דנציג עלי לעורכים , ברצוני להגיב על מכתבו של ג ' ורג ' שטיינר הפותח את גיליון תכלה האחרון . לא זכור לי שפגשתי אי פעם את פרופ ' שטיינר ובוודאי שלא זכור לי שאמרתי את הדברים המצוטטים מפי במכתבו של הפרופסור הנכבד . אני נוהג לצטט את דברי דודי חיים ויצמן ז"ל שאמר : "היהודים המפוזרים בעולם הם כדשן לאדמת העולם וכשהם מרוכזים הם כזבל פרות . " עזר ויצמן קיסריה הקרב בג ' נץ לעורכים , מאמרו של יגיל הנקין " ) קוסובו , סומליה , ג ' נין : ניתוח השוואתי , " הכלת , 14 אביב התשס " ג ( 2003 / עוסק בנורמות המוסריות של צה '' ל בלחימתו בג'נין , בהשוואה בין המערכה הזאת למלחמות אחרות בעשור האחרון ובהד התקשורתי שנוצר במקרים השונים . למרבה הצער , הבחירה בפרספקטיבה ההשוואתית הנה ביטוי נוסף של האי הבנה הכללית האופפת את נושא הלחימה בשטח עירוני . במקום להתמקד בנורמות המוסריות של צה " ל יש להעמיד במרכז הדיון את התדמית התקשורתית שדבקה בו בעקבות הלחימה בג ' נין . הכישלון שנחל צה"ל בקרב על התדמית השפיע על תוצאות המבצע בטווח הארוך , מעבר לתוצאות הפיזיות של הלחימה עצמה . הגנה על מוסריותו של צה"ל בלחימה בג ' נין באמצעות השוואת תוצאותיהן של מערכות שונות , שנוהלו בשטחים עירוניים במקומות שונים , היא ירייה למטרה הלא נכונה . השוואה כזו היא חסרת משמעות . לא זו בלבד שאי אפשר להשוות לחימה בשטח עירוני ללחימה

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר