סדר הדברים

עמוד:6

חלק חמישי המחול המודרני : תנועה מהפנים החוצה 174 איזדורה דנקן | ני 1 יורק , : | 1928 מהול העתיד 182 רות סנט דנים : 119251 ויוואליזציה מוזיקלית 191 מרתה גרהם ( נין יורק , : 11941 הרקדן המודרני : כללי יסוד לפעולה 199 דורים המפרי | ני 1 יורק , , New Dance : | 1935 מחול חדש 211 מרי ויגמן : | 1933 | פילוסופיית המחול המודרני 218 חלק שישי הרחבת המסורת הקלםית אגריפינה וגנובה [ לנינגרד , : 11934 מבנה השיעור יורי סלונימםקי ןמוםקבה , : | 1960 ההשקפה שלנו פרדריק nrvuj : | 1964 ) /! aa / A / 1 jinjN טיודור : | 1966 | שיחה על יצירות בלט חדשות , ריאיון עם ג'ק UN I 110 גירום רובינם Dances at a Gathering : | 1969 | גיורגי בלנשין : | 1972 | עבודה בתהליר חלק שביעי מורדים מהעת האחרונה מרם קנינגהם : 11968 ) שתי שאלות וחמישה מחולות אלחין ניקולאים : ( 19711 תכנית להפקה טלוויזיונית של Tent מרדית מונק ' NIGIN DIDN Vessel : | 1972 | חלק שמיני פריצת גבולות , מאת 7 ןייטי מתםון םטיב פקםטון : | 1975 | אלתור מנע טווילה טארפ : 11972 ) , The Bix Pieces וקטעים מתוך הרצאה מודגמת 11991 ) מיכאיל ברישניקוב : ( 19761 בפעולה פינה באוש ( קלן , : | 1984 ציפורנים גרתי פגן Time After Before Place : [ 1991 ) מרק מורים ולונדון , : 11990 נשמתה החבויה של ההרמוניה מקורות נבחרים רשימת המקורות אחרית דבר מאת גבי אלדור

הוצאת אסיה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר