מכתבים

עמוד:8

בשבוע , אך היא איננה מורה על כך שעצם המושג עבודה כשלעצמו מוביל לתהליך של דה הומניזציה של האדם , כפי שביקשו להראות הוגיה של אסכולת פרנקפורט . כדי להראות שיש כאן הרבה מעבר לשימוש במונח משותף יש צורך בחקירה מושגית רחבה יותר , שתנתח את אופן החשיבה המגולם ברעיון השבת , ותצביע על הקווים המשותפים לו ולביקורת שהפנו הוגי אסכולת פרנקפורט כלפי מושג הרציונליות , כפי שהתפתח בתרבות המערבית עם צאתה של הנאורות לדרך . בעיקרון , אני נוטה להסכים עם תובנת היסוד של המאמר של ליפשיץ , המבקשת לקשור מבחינה מושגית את אופן המחשבה ה " ביקורתי " שפיתחה אסכולת פרנקפורט לעקרונות יסוד של ההגות היהודית . אך יש לנהוג משנה זהירות בהוצאתה לפועל של תובנה זו , כך שמצד אחד לא תחתור תחת אשיות המחשבה היהודית , ומצד שני תוכל להראות שהקשר המושגי הנידון הוא עמוק יותר מאשר אנלוגיה לשונית זו או אחרת . פיני איפרגן ירושלים אורד וינגייט לעורכים , קראתי בעיון את מאמרו של מיכאל אורן בנוגע לאורד וינגייט " ) אורד וינגייט : ידידות במבחן , " רוכלרו , 10 חורף התשס"א . ( 2001 / ברצוני להצביע על שתי שגיאות שנפלו במאמרו . ראשית , אורן מעתיק את הידיעה על אורד וינגייט בעירום . למעשה , הלכתי כל יום לצריף שלו בעין חרוד על מנת לקבל את התקציר של הרצאתו ( באנגלית , כמובן . ( לפני שהתיר למישהו להיכנס , היה מכסה את עצמו במגבת . שנית , אורן כתב כי הייתי בפלמח . בזמנו הייתי איש מנגנון הקבע של ההגנה . אמנם היה לי חלק בקביעת המונח פלמח ; עוד בשנת 1940 הצענו ליעקב דורי שתי הצעות : "פלוגות סער" ו"פלוגות מחץ , " כתיאור היחידות החדשות אשר עמדו להקים בהגנה . דורי בחר את המונח "פלוגות מחץ , " ובשיטת הקיצורים שלו קבע '' פלמח" - בלי גרשיים , כמו שנהג לגבי "מטכל , " " רמטכל" וכדומה . אברהם עקביה חיפה לעורכים , מיכאל אורן טוען שמקורה של קריאת הקרב הנהוגה בצה"ל , "אחרי , " הוא תקן פקודות הצבא שנקבע על ידי אורד וינגייט . ייתכן שהדבר אכן נכון . יחד עם זאת , כפי שמספר אורן , נהג וינגייט , לפני כל פשיטה , לשאת לפני חייליו דברים מן התנ " ך שנשא עימו , כדי להעלות את המורל וכדי להזכיר להם שהם נלחמים במקומות שיהודים נלחמו בהם בעבר . סביר אפוא שהכיר את הפסוק מספר שמואל א ( יד : יב , ( שבו מצוטט בנו של שאול , יונתן , המוביל קבוצה קטנה של לוחמי קומנדו בפשיטה נגד הפלשתים ליד מכמש , ומורה לנושא כליו "עלה אחרי כי נתנם ה ' ביד ישראל . "

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר