מספר 10

עמוד:2

ווכלוו הוא במה לחשיבה מקורית בעניינים הנוגעים לעם היהודי ולמדינת ישראל , והוא מוצא לאור בו זמנית בעברית ובאנגלית על ידי 'מרכז שלם . ' מרכז שלם הוא מוסד בלתי תלוי , העוסק במחקרים בנושאי מדיניות ציבורית ובחשיבה חברתית . מרכז שלם מוכר כעמותה ללא כוונת רווח . מנויים : 80 שקל לארבעה גיליונות בישראל ; בוזו"ל 40 דולר ( אמריקני ) לארבעה גיליונות . שאלות , הערות ומכתבים למערכת אפשר להפנות אל תכלת , רח ' הצפירה 22 א , ירושלים . 93102 טל' , 02-566-2202 פקס ו 7 ו , 02-566-1 דואר אלקטרוני : . azure @ shalem . org . il אתר האינטרנט : . www . azure . org . il המאמר "חלונות מנופצים " תורגם מן המקור האנגלי : James Q . Wilson and George L . Kelling , "Broken . Windows : The Police and Neighborhood Safety , " The Atlantic Monthly , March 1982 , pp . 29-38 . 2001 © כל הזכויות שמורות למרכז שלם . הודפס בישראל . ISSN 0793-6680 חורף התשס '' א / ו 200 מספר לוו

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר