מבנה הספר

עמוד:11

חי . " הקושי בהגדרת המושג "חיים" מהווה מקור לתפיסות חלופיות רבות . חלק זה מתמקד במושגים "תנאי הכרחי" ו"תנאי מספיק" ובנחיצותם להגדרת המושג "חיים . " חלק ג' - מציג את התפיסה המדעית המקובלת על אודות מאפייני החיים , תוך התמקדות בתמורות הפילוסופיות שחלו במהלך ההיסטוריה של המדע בתפיסת תופעת החיים . חלק זה מכיל פרק קריאה מומלץ לסטודנט ; שאלות לדיון בנושאים העולים מתוך פרק הקריאה ; ומשימה לבניית מפת מושגים שתוכל לסייע ללומד ליצור קשרים בין פריטי המידע השונים ולבנות תמונת ידע משמעותית עבורו . בהמשך מכוון הלומד לתהליך רפלקטיבי , שבו הוא מתבקש להציג את תפיסותיו האישיות המוקדמות ולעמתן עם הידע המדעי המקובל , בהסתמך על התהליך הלימודי שעבר . שער שני - תופעת החיים : תפיסות אישיות מול תפיסות היסטוריות שער זה עוסק בהשוואה בין תפיסותיהם החלופיות של הלומדים על אודות היבטים מרכזיים הקשורים לתופעת החיים ובין תפיסות היסטוריות שאינן מקובלות עוד הנוגעות לאותם היבטים . השער נחלק לשני חלקים מרכזיים : חלק א' - עיוני באופיו , מספק רקע היסטורי על אודות חקר תופעת החיים . חלק זה מומלץ כפרק קריאה לסטודנט . משולבות בו שאלות ופעילות לדיון מסכם . בסיומו מוצגת השוואה בין שתי תפיסות מרכזיות לתופעת החיים.- התפיסה הוויטאליסטית על פי אריסטו , לעומת התפיסה המכניסטית של העת החדשה ( החל מן המאה . ( 17-ה חלק ב' - עוסק בארבע תפיסות מרכזיות מן העבר על אודות היצורים החיים , תוך עימות בין תפיסותיהם החלופיות של הלומדים ובין תפיסות היסטוריות שאינן מקובלות עוד ביחס לאותם היבטים : הסבר תכליתי לעומת הסבר סיבתי לתופעות החיים , אנימיזם , עקרון הרצף ( המכונה גם "שרשרת ההוויה הגדולה ( " ותאוריות מנוגדות בדבר היווצרותו של היצור החי - בהיווצרות ספונטנית מחומר דומם או בהיווצרות המותנית באופן הכרחי בקיומו של יצור חי קודם בן-מינו . הטיפול בכל אחד מארבעת ההיבטים האלה נעשה במבנה אחיד : תחילה מוצגות תפיסותיהם החלופיות של הלומדים ומוצעות פעילויות לחשיפת התפיסות האלה ולטיפול בהן ; לאחר מכן מוצגות הגישות השונות שהיו מקובלות במהלך ההיסטוריה של המדע הקשורות באותם נושאים ; בהמשך מוצעת פעילות לעימות הגישות החלופיות עם הגישות ההיסטוריות ; בסיומו של הפרק מוצעת פעילות מסכמת .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר