מטרות הספר

עמוד:10

מבנה ה 00 ר הספר מחולק לשלושה חלקים מרכזיים : רקע עיוני כללי ושני שערים . כדי להקל על הקורא להתמצא בו נסקור בקצרה את חלקיו השונים : רקע עיוני : סקירה היסטורית של גישות בפילוסופיה של המדע ובפסיכולוגיה של הלמידה חלק זה מספק לקורא רקע על אודות השינויים שחלו בתפיסת הידע והלמידה לאור השינויים בגישות הפילוסופיות העוסקות במבנה ההכרה . שינויים אלו השפיעו על מעמד המדע והידע על אודות העולם - מגוף ידע אובייקטיבי , המציג אמיתות מוחלטות על העולם , לגוף ירע בעל אופי רלטיבי ( יחסי ) וסובייקטיבי . שינויים אלו השפיעו במקביל על תפיסת מעמד הידע האישי של הלומד והובילו לתמורות מהפכניות בתאוריות פסיכולוגיות וחינוכיות בנושא הלמידה - מתפיסת הלומד כ"לוח חלק" ( tabula rasa ) וכסופג פסיבי של מידע לתפיסתו כדמות פעילה ומעורבת בתהליכי הלמידה ; מתפיסת הלמידה כתגובה לגירוי , שבה התהליכים המנטליים הנלווים מהווים מעין "קופסה שחורה" ואינם נגישים לצופה החיצוני , ועד לתפיסתה כפעולה המתמקדת בתהליכים הקוגניטיביים הקשורים בתהליך הלמידה . שינויים אלו במעמד הידע והלמידה הובילו להכרה כי לתפיסותיו המוקדמות של הלומד השפעה מרכזית על תהליכי למידתו , ועל כן ראוי להתייחס לתפיסות אלו כחלק מתהליך הלמידה . שער ראשון - תופעת החיים : תפיסות אישיות מול התפיסה המדעית המקובלת שער זה מציע גישה הבנייתית ( קונסטרוקטיביסטית ) לטיפול בתפיסות חלופיות של לומדים שונים על אודות תופעת החיים ועימותן של תפיסות אלו עם הגישה המדעית המקובלת . השער מכיל ארבעה חלקים מרכזיים : חלק א' - מציע מגוון פעילויות שמטרתן לחשוף את הידע המוקדם של הסטודנטים על אודות תופעת החיים ולכוונם לחשיפת תפיסות תלמידיהם במהלך ההתנסות ההוראתית שלהם . חלק ב' - עוסק בבעיית ההגדרה של המושג "חיים . " בעיה זו נובעת מחוסר היכולת למצוא מאפיין ייחורי ומוסכם לכל היצורים החיים המבחין אותם ממה שאינו חי , מאפיין שהוא הכרחי ומספיק כדי להגדיר אובייקט כ"יצור . 8 הכרת טבעו הטנטטיבי של המדע ; . 9 העשרת האוריינות התרבותית של הסטודנטים .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר