מבוא

עמוד:9

מסרות ה 90 ר . 1 חשיפת התפיסות המוקדמות של הסטודנטים על אורות תופעת החיים ; . 2 הכרת התפיסה המדעית המקובלת כיום על אודות תופעת החיים ; . 3 הבאת הסטודנט לביצוע תהליך של רפלקציה על תפיסותיו המוקדמות הנוגעות לתופעת החיים לאור התפיסה המדעית המקובלת ; . 4 הבאת הסטודנט להכרת התפיסות המוקדמות של תלמידיו במהלך התנסותו ההוראתית , והנחייתו לניתוח דרכי חשיבתם ; . 5 הכרת תפיסות מדעיות שהיו מקובלות בעבר ושאינן עוד מקובלות היום ; . 6 הבאת הסטודנט להשוואה בין התפיסות המוקדמות שלו עצמו ( ושל לומדים אחרים ) לתפיסות מדעיות מן העבר , והצגת קווי הקבלה ודמיון ביניהן ; . 7 הבנת הגורמים אשר הביאו לערעור היסודות של תפיסות מדעיות מן העבר ולהחלפתן , במטרה לסייע לסטודנט ליישם מהלך רפלקטיבי דומה על תפיסותיו האישיות ; ממנו רעיונות לקורסים שונים ; בנוסף , קיימת אפשרות להשתמש בו באופן מלא או בחלקים נבחרים מתוכו להשתלמויות מורים בכל החטיבות - החל בגיל הרך וכלה בחטיבה העליונה . מניסיוננו האישי ומדיווחים בספרות המחקרית , התפיסות החלופיות המוצגות בספר שכיחות לא רק בגילים הצעירים , אלא גם בקרב הסטודנטים עצמם , כולל סטודנטים למדעי הטבע . הספר בנוי באופן המשלב פרקי מידע עיוני לצד הצעות לפעילויות דידקטיות . המידע התאורטי מיועד בראש ובראשונה למרצה עצמו . עם זאת , במקרים מסוימים מומלץ כי גם הסטודנט יפנה לפרקי קריאה אחדים ולרצף מסוים של פעילויות דידקטיות . בכל מקרה , אנו מציעות כי המרצה יהיה עצמאי להחליט באשר לשימוש שיעשה בחלקים התאורטיים וינהג בהתאם לשיקול רעתו - כין אם כדי להציג אותם לסטודנט כפרקי קריאה , ובין אם כדי להשתמש במידע המובא בהם כמקור לבניית הרצאה עיונית ולפיתוח דיון . ברוח דומה , מוזמן המרצה להפעיל את שיקול דעתו באשר לדרך יישום הפעילויות הדידקטיות ולסדר קריאת הפרקים המוצעים בספר . ראוי להדגיש כי הספר אינו נועד להציע מערכי שיעור מובנים , עניינו הוא בהצעת סל רעיונות בתחום התאורטי והדידקטי . הוא מזמן את הקורא לעשות בו שימוש מושכל לצרכים הייחודיים של הוראתו ולשכללו על ידי הרחבת מגוון התרגילים , חומרי הקריאה והאמצעים הדידקטיים , בהתאם לשיקול דעתו .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר