מבוא

עמוד:8

יחיאלי ו נוסבאו ם , תשנ"ה , ( לצד תכניות לימודים אחרות בתחום הפיזיקה ( ברץ ובר , ; 1993 חזן , ; 2000 חזן וגלילי , . ( 2000 לעומת זאת , השימוש בפרקים מן ההיסטוריה של הביולוגיה בהוראת נושאים ביולוגיים הנו מוגבל ביותר , יתר על כן הוא מחטיא את המטרה בפרשו מחקרים וניסויים היסטוריים ברוח התואמת את התפיסות המדעיות העכשוויות . אמנם מטבע הדברים גם בביולוגיה קיימות תפיסות מוקדמות שאינן עולות בקנה אחד עם התפיסות המקובלות , ובכל זאת חסרות תכניות הוראה העושות שימוש בהוראת ההיסטוריה של הביולוגיה כאסטרטגיה ליצירת שינוי תפיסתי . אחד המושגים החיוניים להבנה מעמיקה של עקרונות ביולוגיים , המשמש מושג מפתח , הוא המושג "חיים . " קיימים מחקרים רבים המצביעים על כך שלילדים קשיים ייחודיים הקשורים ברכישת ידע ביולוגי הקשור בהבנת תופעת החיים ( ראו : סתוי , ; 1998 וקס . ( 1995 , 1994 ילדים מתקשים לראות את הצמחים כיצורים חיים . גם לשפה השפעה על היווצרות תפיסות שגויות בנושא זה . בנוסף , ההסבר על אודות התהליכים הביולוגיים דורש תיאור של תופעות החיים בתהליכים חומריים , הן ברמה המקרוסקופית והן ברמה המיקרוסקופית - תיאור הדורש ידע פיזיקלי וכימי שאינו זמין לילדים צעירים רבים , ואף נוגד את האופן האינטואיטיבי שבו הם תופסים את גופם שלהם ושל יצורים חיים אחרים . הצעירים תופסים את תופעות החיים על ידי התנסות חושית ישירה וסובייקטיבית , אולם חלק ניכר מן הידע הביולוגי הוא כמותי ומושג באמצעות מדידות המסתייעות במכשירים . ילדים מתקשים להבנות נתונים כאלה לתוך המושג "חיים , " שכן הוא נתפס מבחינתם באופן אינטואיטיבי . לאור כל זאת , התגבשה החלטתנו לכתוב ספר המתמקד בתפיסת המושג " חיים" ומשלב הצגת תפיסות אשר רווחו במהלך ההיסטוריה של המדע . הספר מציע דרך ליצירת שינוי תפיסתי בקרב הלומדים , הן על ידי עידודם לבצע רפלקציה על תפיסותיהם האישיות לאחר התנסות בלמידה שיתופית והן על ידי השוואת תפיסותיהם האישיות לתפיסות שהיו מקובלות בעבר . אנו מאמינות כי גישה כזו עשויה לתרום להבנה מעמיקה של תחום התוכן המדעי והתפתחות הרעיונות המדעיים בתחום זה , ובאותה עת ליצור שינוי תפיסתי בקרב הלומדים . הספר מיועד למדריכים הפדגוגיים ולמורי הדידקטיקה של הוראת הטבע בתחום הכשרת מורים , כמו גם למרצים בתחום מדעי החיים המלמדים את הנושאים הרלוונטיים , מרצים בתחום הוראת המדעים ומרצים בתחום ההיסטוריה של המדעים . ניתן ללמד אותו כקורס שלם ; לחלופין , אפשר לשאוב

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר