הקדמה

מתוך:  > מהפכה בסדום > הקדמה

עמוד:1

הקדמה באחד בינואר 1930 החלה תקופה חדשה באזור ים המלח : נוסדה ' חברת האשלג הארץ–ישראלית בע"מ' ( להלן : חברת האשלג , ( כדי להפיק אשלג וחומרים אחרים ממי הים באמצעות אנרגיית השמש . סגולותיו המיוחדות של ים המלח היו ידועות משכבר הימים , ו ה ח ז ו ן לפיתוח אוצרות הטבע והקמת מפעלי תעשייה לחופי ים המלח , תואר בספריהם של אלחנן ליב לוינסקי , ' מסע לארץ ישראל בשנת ת"ת לאלף השישי , ' שראה אור בשנת , 1892 ובספרו של בנימין זאב הרצל , ' אלטנוילנד , ' שראה אור בשנת . 1902 השימוש ב א נ ר ג י י ת ה ש מ ש לאידוי מי ים כדי להפיק מלח , כבר נעשה בעולם מקדמת דנא , אך בהפקת אשלג , ברום וחומרים כימיים אחרים זכתה חברת האשלג בבכורה עולמית , והייתה החברה הכלכלית הראשונה שהחלה ל ה פ י ק את אוצרות ים המלח בעת החדשה . מי שיזם את הקמת החברה היה משה נובומייסקי , יהודי רוסי , שעסק עד אז בכריית אוצרות טבע במזרח סיביר . ספר זה ידון במהפכה המרחבית שהתחוללה באזור ים המלח בתקופת השלטון הבריטי הודות לפעילותה של חברת האשלג . בחינת אירוע מעין זה היא אחת מן המטרות המרכזיות של מחקר גאוגרפיהיסטורי , והיא תתנהל באמצעות תבנית המשלבת בין שלושה מרכיבים : הגוף הפועל , המרחב הגאוגרפי והמהלך הכרונולוגי . ה ג ו ף ה פ ו ע ל הוא חברת האשלג , חברה כלכלית שהוקמה כדי להפיק מוצרים כימיים מים המלח . ה מ ר ח ב ה ג א ו ג ר פ י הוא אזור ים המלח , שבו התרחשה עיקר הפעילות , והוא יימצא במרכז הדיון . במסגרת הנושא המרחבי יפורטו הפעילויות השונות והמגוונות שנעשו באזור , יודגש השימוש במשאבים האזוריים , ויתואר החיפוש המתמיד אחרי משאבים אלו במרחב זה . ה מ ה ל ך ה כ ר ו נ ו ל ו ג י התרחש במשך שמונה עשרה שנה בעת שלטון המנדט הבריטי . משה נובומייסקי ועוזרו מוסיה לנגוצקי החלו לפעול על שפת ים המלח כבר , 1925–ב אך הפעילות במסגרת החברה החלה בינואר , 1930 עם קבלת הזיכיון , והסתיימה באפריל , 1948 עם הפסקת הייצור במפעלים , לקראת סיום שלטון המנדט והתעצמות מלחמת העצמאות . תקופה זו היא המגדירה את משך פעילותה של חברת האשלג , ואל תקופה זו תתכוון ההתייחסות הכרונולוגית בספר .

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר