מהפכה בסדום

מתוך:  > מהפכה בסדום

עמוד:ד

ועדת הפרסומים : אביגד וונשק , אביבה חלמיש , חנה יבלונקה , טוביה פרילינג , זאב צחור , דניס שרביט עריכת לשון : חוה הופמן עורכת מרכזת : סמדר רוטמן אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט או להחסין במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . מסת"ב 978-965-510-075-4 ) 2010 כל הזכויות שמורות , תשע"א למכון בן–גוריון לחקר ישראל והציונות אוניברסיטת בן–גוריון בנגב עיצוב עטיפה : שי צאודרר סדר ועימוד ממוחשב : ספי עיצוב גרפי , באר–שבע נדפס בארט פלוס , ירושלים

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר