תוכן העניינים

עמוד:7

פרק שביעי : זהות ותרבות של בני הגולה בבבל 227 מבוא 227 . 1 המשבר והייאוש 227 . 2 השפעות זרות 233 . 3 היצירה הספרותית וההיסטוריוגרפית 245 א . “ ההיסטוריה הדויטרונומיסטית” “) המשנה ; 251 ( ”תורתית ב . התורה ; 259 ג . נבואות ; 265 ד . קינות , מזמורים ותפילות ; 266 ה . רשימות יחס ( גניאלוגיות ) ; 268 ו . “ ספרות התפוצה “ ; 269 סיכום 274 . 4 דת ופולחן 275 א . הדת ככוח משמר ומלכד ; 275 ב . האמונה המונותיאיסטית הישראלית וגילוייה בגלות בבל ; 279 ג . “ ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם” ( יח ‘ יא ; 286 ( 16 ד קריאת התורה והתפילה ; 313 ה . מצוות ומועדים 320 סיכום ומסקנות 334 פרק שמיני : נביאים בגולה ונבואות לגולים 343 מבוא 343 . 1 נביאים 347 הפסקת פעילות הנביאים בגולה 363 . 2 נבואות 364 א . נביאי שקר ; 365 ב . דברי תוכחה ומלחמה באלילות ; 367 ג . גאולה לאחר גלות 368 ג . המשמעות התיאולוגית והאוניברסלית של גלות ישראל וגאולתו 427 סיכום 433 פרק תשיעי : כיסופי גאולה בקרב הגולים 437 מבוא 437 . 1 תודעה ותחושה של גלות 438 . 2 הזיכרון הקולקטיבי 440 . 3 רשימות יחס , רצף היסטורי של מוסדות והיבדלות מרצון 441 . 4 האמונה הדתית וקיום המצוות מקור תקווה וציפייה לשיבה לארץ 441 . 5 הכמיהה לגאולה על רקע המציאות הפוליטית 443 . 6 “ נביאי שקר “ 445 . 7 האונומסטיקון 446 סיכום 447

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר