תוכן העניינים

עמוד:6

א . ההגליות היו המוניות אבל לא טוטאליות ; 103 ב . הגולים לא נכבשו לעבדים ; 108 ג . אין כפייה דתית כשיטה מדינית אימפריאלית ; 114 ד . פיזור בארצות שונות אבל בקבוצות לפי משפחות ומקומות מוצא 121 פרק רביעי : מושבות הגולים 125 מבוא 125 . 1 ארץ אשור 129 א . העיר אשור ; 129 ב . כלח / נמרוד ; 130 ג . נינוה ; 132 ד . דור–שרוכין ( ח ‘ ורסבאד ) ; 134 ה . חלח וסביבותיה 134 . 2 עמק החבור ומרחב הג ‘ זירה 135 . 3 גוזן חרן תל ברסיפ ( תל אחמר ) נציבין 139 . 4 ערי מדי 141 . 5 ארץ בבל 144 א . העיר בבל ; 146 ב . נהר כבר ; 147 ג . ניפור ( וסביבותיה ) ; 148 ד . ארך ; 151 ה . סיפר ; 151 ו . יהוד ; 152 ז . בורסיף 153 ( Borsippa / Barsip ) סיכום 153 פרק חמישי : מעמדם החברתי והכלכלי של הגולים 155 מבוא 155 . 1 חקלאים 160 . 2 סוחרים 171 . 3 בעלי מלאכה , אמנים ופקידים למיניהם בשירות הממלכה 174 . 4 אנשי צבא 181 . 5 עבדים . עושי עבודות כפייה “/ סבל” 187 סיכום 195 פרק שישי : הארגון הפנימי 197 מבוא 197 . 1 בית דוד 203 . 2 הזקנים ואספת הזקנים 211 . 3 “ ראשי האבות” 215 . 4 כוהנים ולוויים 219 . 5 נביאים 225 סיכום 225

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר