בוסתנאי עודד גלות ישראל ויהודה באשור ובבל (מאות ח-ו לפנה“ס)

עמוד:2

Bustenay Oded e Early History of the Babylonian Exile ) 8 –6 Centuries B . C . E ( ספר זה רואה אור בסיוע הקרן הלאומית למדע ואוניברסיטת חיפה תמונת השער : מתוך תבליט לכיש 701 ) לפסה “ נ ) באדיבות המוזיאון הבריטי , לונדון אין לשכפל , להעתיק לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה ( מהדורה ראשונה . ( שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו “ ל . מסת “ ב : 0 002 541 965 ISBN : 978 © כל הזכויות שמורות למחבר ולפרדס הוצאה לאור ת “ ד , 45855 חיפה 31458 e-mail : contact @ pardes . co . il תש “ ע 2010 Printed in Israel

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר