בפתח הדברים

עמוד:5

בפתח הדברים בגיליון הנוכחי של "אנליזה ארגונית" שני מדורים חדשים , שנועדו לתת במסגרת כתב העת ביטוי גובר לדיווחים על הפרקטיקה : המדור האחד — "רק במקרה - " ? עוסק בעבודות שבבסיסן חקר אירוע או דיווח על התנסות ארגונית ספציפית . אנו מניחים כי על יסוד הדוגמאות הקונקרטיות עשויות להתנסח גם תוכנות תיאורטיות והכללות פוריות . הפעם מובא במדור זה מאמרה של אלונה הרנס , המספר על סדנה שקישרה גיבוש אסטרטגיה ארגונית בבירור של הזהות הארגונית . מדור חדש שני הוא '' עובר ושב , '' שיוקדש לעדויות של אנשי מקצוע על עבודתם . במדור זה מובא הפעם חלקו הראשון של חיבור שכתב נתן סגן כהן על תכנית למעורבות ( ושמא ( "התערבות" חינוכית שהוא כרוך בה . בגיליון זה מתחדש המדור "מפגשים" — סדרת ראיונות המתועדים בגיליונותינו . הפעם מובא תמליל שיחה שקיימו תמר בליץ ושני קונה עם הסופרת בתיה גור . בגיליון הנוכחי מובא הפרק האחרון במאמר של פרויד '' סוגיית האנליזה בידי הדיוטות , '' בתרגומה של טלי קרינסקי . מאמרים מתורגמים נוספים יופיעו בגיליונות הבאים . עוד בגיליון : המשך הסדרה על תיאוריה של הדרכה ( הפעם — "על השיח ;( "ההדרכתי מאמר העוסק במתח שבין חידוש לשימור בארגון החינוכי ; וכן מאמר של נילי סוקניק הכורך מטרות ארגוניות סותרות וקונפליקטים תפקידיים יחד עם התיאוריה הפרקטלית . כפי שיבחינו קוראים נאמנים של כתב העת , יש בגיליון הנוכחי חידוש מסוים בעיצובו ביחס לגיליונות הקודמים , וזאת ביוזמתו וכפרי כשרונו של ערן צירמן . שיטפל החל הגיליון הסוערים שתרמו נשמח בגיליון להערותיכם בהיבטים רבות הבא שאנו זה שלנו לעיצוב יש נתונים חברתיים לכתב ולתרומותיכם יוקדש אופיו בהם העת בחלקו , של ואקטואליים דיון מערכת כתב לגיליונותינו בנושאים לעיסוק העת חדשה . של בייעוץ . אלה תודה הסובב הבאים הוא אישי לחברי . אותנו בגדר במסגרת המערכת , הכרח וכותרתו לנו ארגונים המייסדת . "כאן . כמו ועכשיו של > " כן קריאה אנליזה " נפתח . נוכח ארגונית מחכימה בו הזמנים < מדור , ! "

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר