תוכן העניינים

עמוד:4

אל ה ק וראי ם והכותב י ם כתב העת "אנליזה ארגונית" מתוכנן לצאת פעמיים מדי שנה . המערכת מבקשת לפרסום מאמרים העונים על הדרישות הבאות : ס מאמרים המיועדים להוסיף לשדה הידע בתחום הארגוני , בייחוד בזיקה לתיאוריה הפסיכואנליטית ובבירור הזיקות שבין תרבות , ארגונים וייעוץ ; מאמרים שיש בהם סיכום ביקורתי של נושא או הבעת עמדה era 1 n תיאורי מקרה הכוללים דיווח על עבודה שנעשתה , מלווה בדיון ובקישור לתיאוריה ; ם דיווחים קצרים על מחקרים ועל עבודות תיאורטיות , שראוי להביאם לתשומת לב הקוראים ; ס דיון בסוגיות אקטואליות , תוך הבעת עמדות ודעות הנוגעות לתחומי העניין של "אנליזה ; "ארגונית ם תגובות של קוראים ; ? ביקורות על ספרים . הנחיות למסירת מאמרים לפרסום ם על המחבר להגיש את כתב היד מודפס ברווח כפול , וככל שניתן — גם בליווי דיסקט הכולל את הטקסט המוצע לפרסום . ס בדרך כלל יתקבלו מאמרים שאינם עולים על 4 , 000 מילים . ? שמות מחברים לועזיים הנזכרים בגוף הטקסט ייכתבו בתעתיק עברי . במראי המקום ייכתבו שמות אלה בלועזית , עם שנת הפרסום בסוגריים . ק רשימת המקורות בסוף המאמר תיערך בהתאם לכללים המקובלים : הרשימה לפי א"ב של שמות המחברים ( עברית לפני לועזית . לגבי כל פריט יש לציין את שם המשפחה של המחבר , ראשי התיבות של שמו הפרטי , שנת פרסום [ בסוגריים , [ שם המאמר , שם הספר או כתב העת [ נטוי , ( italics — מספר הכרך ומספרי העמודים . במקרה של ספר יש לציין את מקום ההוצאה ואת שם המו"ל . ? יש לציין אם המאמר הנשלח ל"אנליזה ארגונית" מוצע לפרסום גם בכתב עת נוסף או במקום אחר , תוך ציון הפרטים הנחוצים . אין המערכת מחזירה כתבי יד . כתובת המערכת : ת"ד , 8515 ירושלים 91083 ( עבור "אנליזה ( "ארגונית

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר