אנליזה ארגונית

עמוד:1

it ' ארגו 7 nu r ~ r . ו yiw m m ונוי 1 ווו 11 A עורך | » שואל כ " ץ חברי המערכת 1 תמו בל » ץ יעל דובו עודד פנינ * שני קונה גיליון מסי 5 יוני 2002

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר