ג'והן דיואי, הפילוסוף המחנך

עמוד:יב

סופיה חיה היא" קשורה בחיים השוטפים ובמדעים המשתנים , והיא מתפתחת יחד אתפ , וגל שלב ושלב דורש את ציונו . ' אמפירית' היא —ללמדך , ששורשיה נעוצים בפילוסופיה הניסיונית הישנה , חברי טית . כשם שדרשה ויליאם ג'יימס . ( 1910—1842 ) דיואי ראה בפראנסיז בקין —1561 ) ( 1626 את מבשרה הראשון של תורת ההכרה הפראגמאטית , " אף אם השינויים שהוכנסו בה בעולם החדש עשאוה בעיני רבים לפילוסופיה המיוחדת , הלאומית , של אמריקה , המשקפת , אם לטובה ואם לרעה , את תכונותיה ואורח חייה של האומה האמריקאית . " וכן יש בו , בתואר זה , להעמידך על אחת התכונות של הפילוסופיה הדיואיסטית , המשותפת לדעתו לכל האמפיריקנים . שכן —טוען הפילוסוף' —דיואי המודרני , שהכריז על עצמו שהוא אמפיריקן , מטרתו היתה — ביקורת המצב . הבעיה שלו היתה להתקיף את "המטען , "המת שהאנושות נושאת על גבה ללא תועלת כל שהיא . הדרך הנוחה ביותר לחתור מתחת למטען זה היתה הפנייה לניסיון ; upD nTO ומבחן סופי . הריפורמאטורים הפעילים היו '' — Ton אמפיריקנים , '' במובן הפילוסופי . דרכם היה להראות , כי אמונה רווחת מסוימת או מוסד מסוים , שהיו מצדיקים את קיומם בשם אידיאות מלידה או מושגים מחויבי המציאות או מקור מחצבתם שבהת גלות התבונה , —כי הם למעשה בני מוצא שפל בניסיון , שנתקיימו בזכות המקרה או אינטרסים מעמדיים או שלטון . " 'משוחד התואר 'פראגמאטית' מציין את תורת האמפיריזם בגלגולה האמריקאי , אחרי שהוכנסו בה שינויים יסודיים , אף על סי שהמונח עצמו שאול מן הפילוסופיה האי רופית ומרמז עדיין על הקשר לפילוסופיה זו . . 'צ ס . פייר , ( 1914—1839 ) 0 אביה הרא שון " של תורת הפראגמאטיזם , סירב לקבל את הצעת חבריו ב'מועדון המיטאפיסי' בבוסטון בשנת 1870 לקרוא לשיטתו החדשה בשם , 'פראקטית' וקבע את שמה 'פראג מאמיתי בהשפעת קאנט , שהבחין niTDfrmirn שלו בין , 'פראקטי' המציין את חוקי המוסר שהם אפריוריים ( לדעת קאנט , ( ובין 'פראגמאטי / המציין את הכללים הטכניים שיסודם בניסיון . ג'יימס , מנסחה ומרחיבה של תורת הפראגמאטיות והאחראי בעיקר לפרסומה , שקרא לספרו בשמה , העדיף אחר כך לקרוא לפילוסופיה שלו בשט 'האמפיריזם הראדיקאלי והצניע בה את 'פראגמאטיזם' כשמה של המיתודה הפילוסופית שלו . ואילו דיואי , ששכלל את התורה הפראגמאטית , אף יצר את הלוגיקה האובייקטיבית 10 עיי The Baecon Press , ( להלן = Reconstruction in Philosophy ( Reconstruction . 1948 עמי . 38 11 השווה מאמרו של דיואי 'התפתחותו של הסראגמאטיזם האמריקאי' studies in the Histo- ' ry of Ideas , II ( Department of Philosophy of Columbia University , 1925 ) , ( Studies = ^ rrt ) עט' , 374—373 , 356 ועמ' 358 הערה . 8 12 עי' , Reconstruct ^ עט' . 82—81 13 ארבעה אבות הפראגמאטיזם הם : פיירס , ג'יימס , מיד ודיואי .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר