דימוקראטיה וחינוך

עמוד:ד

JOHN DEWEY : D EMOCRACY AND EDUCATION An Introduction to the Philosophyof Education Translation with an Introduction By Yomtov Helhnan 1 n n 0 D שנייה תשכ"ט , 1969 הדפסה שלישית תש '' ס , 2000 © כל הזכויות שמורות למוסר ביאליק ירושלים תש"ך סודר בדפוס מרכז , ירושלים נדפס בדפוס אופסט האמנים , ירושלים Jerusalem 1960 Copyright by the Bialik Institute Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר