תוכן העניינים

עמוד:ח

זאת . הרביתי להיעזר באווירה המפרה השוררת באולמות הקריאה של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים ; תודה גם למחלקת השאלה , למכון לכתבי יר ולמחלקת הצילום . אני חייב תורה רבה גם לספרייה המצוינת של יד ושם . במסגרת המחקר שקרם לכתיבת הספר הזה שוחחתי עם אנשים שהיו קשורים בכמה מהאירועים המתוארים בו . השתמשתי גם בכמה ריאיונות שעשיתי בעבר , במסגרת עבודתי העיתונאית . אלה העיקריים שבהם , בסדר האלף בית ; אורי אבנרי ; יצחק ארד ; חנה ארנרט ; גבריאל בך ; דוד בן גוריון ; הנזי ברנד ; חיים גורי ; יחיאל ק" ) . צטניק (" דינור ; ויליאם הל ; איסר הראל ; חיים כהן , אליעזר לידובסקי ; רולף פאולס ; יוסי פלד ; אהוד פראוור ; ויקטור פרנקל ; שמעון פרס ; גרהרד ריגנר ; דב שילנסקי ; אליהו תבין . אני מכיר תורה עמוקה לאלה מניצולי השואה , בהם חברי הקיבוץ לוחמי הגטאות , שפתחו לי צוהר אל אימי זיכיונותיהם . למדתי הרבה גם מהתלמידים שליוויתי במסעם אל אתרי ההשמדה בפולין . תודה רבה לחברים שקראו את הגרסאות הראשונות של כתב היד : עמוס אילון , הד"ר יחיעם ויץ , אברהם קושניר , הד " ר אלי שאלתיאל , אבי כצמן , שגם ערך את הספר , וחיים וייצמן , שתרגם אותו לאנגלית .

כתר הוצאה לאור

מקסוול-מקמילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר