תוכן העניינים

עמוד:ו

ה . פוליטיקה : פרשת קםטנר 237 . 1 "קשה לנו , שופטי ישראל" 239 2 . "את נפשו לשטן " 260 3 . "הקירות מתחילים להיסדק " 269 4 . "ירמיהו הנביא , למשל" 280 5 . "אין ביטחון שהיהודים שלנו יישארו בחיים" 293 ו . משפט : אייכמן בירושלים 305 . 1 "קומי על רגלייך אישה יהודייה " 307 2 . "שישה מיליון פעמים לא 326 " ! 3 . "לא לעולם תוהו " 344 ז . התבגרות : ממלחמה למלחמה 361 . 1 "כל אחד חשב על זה " 363 2 . "אבל מר בגין , אדולף היטלר מת" 371 3 . "כמה אנשים מסוגלים לספר את האמת" 378 ח . זיכרון : המאבק על עיצוב העבר 393 . 1 "מה יש פה להבין ? הם מתו ודי" 395 2 . "במסגרת מפעלנו הציוני" 412 3 . "בצורתה היפה ביותר" 432 4 . "כל החיים עם מוניק ופרידה" 443 5 . "דמעות של ילד יהודי" 451 סיכום : בחזרה לחדר האטום 469 הערות 477 מפתח 537

כתר הוצאה לאור

מקסוול-מקמילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר