תוכן העניינים

עמוד:ה

תוכן העניינים הקדמה : הטריפ של ק . צטניק 1 א . היטלי : היקים באים 11 . 1 "מה קרה לכם 13 " !? 2 . "בן אירופה" 30 ב . שואה : היה כתוב בעיתון 57 . 1 "רומל רומל , מה שלומך 59 "? 2 . "אשרי הגפרור " 72 3 . "לב יהודי חם" 85 ג . מדינה : היהודים האחרונים 99 . 1 "בהתחלה חשבתי שהם חיות " 101 2 . "דיסטנס מסוים " 111 3 . "שישה מיליון גרמנים " 126 4 . "מחיצת דמים ואלם" 138 ד . פיצויים : כמה נקבל בעד םבא וסבתא 171 . 1 "להוסיף קצת טיעון מוסרי" 173 2 . "גאזים נגר יהודים " 194 3 . "התינוק נסע בחינם" 209

כתר הוצאה לאור

מקסוול-מקמילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר