הדתיים החדשים

מתוך:  > הדתיים החדשים

עמוד:4

The New Religous Jews : recent developments among observant jews in israel Yair Sheleg Copyright © by Keter Publishing House Ltd . P . O . B . 7145 , Jerusalem , Israel © כל הזכויות שמורות , 2000 לכתר הוצאה לאור בע"מ ת"ד , 7145 ירושלים אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מכני ( לרבות צילום , הקלטה , אינטרנט ודואר אלקטרוני , ( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור מספר קטלוגי : 538673 מםת"ב : ISBN : 965-07-0897-9 www . keter-books . co . il e-mail : info @ keter-books . co . il עיצוב העטיפה : סטודיו קנטור Printed in Israel

כתר הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר