מחקרים העוסקים בספרות מקרים במתמטיקה

עמוד:13

מח קרים העוסקים בספרותמקרים במתמטיקה פיתוח ספרות מקרים והשימוש בהם הופכים יותר ויותר לחלק מרכזי בתכנית ההכשרה של סטודנטים להוראה ובהשתלמויות לפיתוח מורים . עבודתנו בנושא האירועים המתמטיים התחילה עם פיתוח אירועים מתמטיים בנושא הפונקציות עבור מורים המלמדים בחטיבת הביניים . העמדה עם כמה קבוצות מורים נעשתה במסגרת סדנאות קצרות של כשלוש שעות . המחקר שליווה את ההתנסות הזו הראה שהעיסוק באירועים מתמטיים הגביר את מודעות המורים הן לדרכי חשיבה של תלמידים והן לדרכי תגובה של מורים Even ) . (& Markovits , 1993 בעקבות מחקר זה , תכננו קורס ארוך יותר ומקיף ( של סמסטר אחד ) למורים בבית הספר היסודי אשר התמקד בניתוח אירועים מתמטיים בכיתה . ( Markovits & Even , 1999 ) במחקר אשר ליווה את הקורס בדקנו את הפוטנציאל הטמון כשימוש באירועים מתמטיים בארבעה הקשרים : תשובות בכתב של המורים לשאלונים שבהם נתבקשו להגיב לאירועים , ראיונות שלנו עם המורים , דיון באירועים במליאה וראיונות שערכו המורים עם תלמידיהם . במחקר מצאנו שבכל אחד מההקשרים האלה עלו היבטים אחרים של ידע תוע-פדגוגי . חלק מהיבטים אלה צוינו מפורשות על ידי המורים עצמם בעוד שחלק עלו בצורה סמויה בתגובותיהם . ( Even & Markovits , 1997 ) בארה '' ב עוסקים קארן בארנט ( Carne Barnett ) וחבריה ( בתוך Merseth , ( 1996 בספרות מקרים בתחום המתמטיקה החל משנת , 1987 במסגרת פרויקט בשם , Mathematics Case Method Project והם כתבו מאמרים אחדים בנושא Barnett and Friedman , 1997 ; Barnett and Ramirez , 1996 ; Barnett , ) . ( 1998 על מנת לקבל מושג על האופן שבו משתמשים בארנט וחבריה בספרות המקרים , נתייחס למאמרה של בארנט משנת . 1998 במאמר זה מתוארת עבודה עם ספרות מקרים בנושא המספרים הרציונליים . המקרים שבהם השתמשו הם סיפורים קצרים של מורים המתארים אירועים מתמטיים ממוקדי קושי , אשר התעוררו כשלימדו בכיתותיהם את נושא המספרים הרציונליים . במקרים מתוארים היבטים העוסקים באסטרטגיות הוראה , בתאוריות למידה ובדרכי חשיבה של תלמידים . 1 של ד " ר רוחמה , pN מהמחלקה להוראת המדעים במכון וייצמן למדע , ושל מחברת חוברת זו . העיסוק באירועים מתמטיים עשוי להעשיר את רפרטואר האירועים המתמטיים של מורים . ידע זה יכול לסייע בידם אם ייתקלו באירועים דומים בכיתתם . כמו , p הם יוכלו לשלב אירועים מתמטיים במהלך ההוראה בכיתה .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר