היבטים פסיכולוגיים בהוראת המתמטיקה

עמוד:א

J 1 " DIB / 1 Dn בית ספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות היבטי & 00 י כ / ל / ג" ם בח ! ראח , ר * מ > / מ 0 י קר * דינה תירוש אביבה ברש פסיה צמיר רונית קליין

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר