נזירים ומנזרים בארץ־ישראל בתקופה הביזאנטית

עמוד:10

מנזרים רבים אחרים נחפרו בנגב , במישור החוף , בירושלים , בבית לחם , בבית שאן וליד הכנרת , וכן באזור עכו . אם נוסיף לכך את המנזרים הרבים הנזכרים במקומות שטרם נחשפו , הרי שמספרם יגיע למאות רבות . דבר זה מפתיע ביותר , בהתחשב בממדיה המצומצמים של ארץ ישראל מחד , והתנאים הטופוגרפיים והאקלימיים הקשים , השוררים באזורים שבהם הוקמו רוב המנזרים , מאידך . מוקדי הנזירות בארץ ישראל בהסתמך על העדויות הארכיאולוגיות , ניתן להתחקות אחר שלבי הקמתה והתפתחותה של תנועת הנזירות > K 1 u 7 ^ pKn לאתר את מקומותיה ושיטותיה בהתמודדות עם הקשיים הפיסיים והאקלימיים , ועם הבטחת מקורות מחיה . יש בידינו גם נתונים על מגורי הנזירים , שבהם התגוררו כיחידים או כקבוצות . ראוי לציין , שייסודה של תנועת הנזירות בארץ ואופן התפתחותה לא נוצרו יש מאין . התפתחות עולמה הרוחני , אופי ארגונה וסממניה החיצוניים , שאבו את מקורותיהם , במידה רבה , מתנועת הנזירות במצרים . מכל מקום , כבר מראשית דרכה היו לתנועת הנזירות בארץ ישראל קווי יחוד משלה , בראש ובראשונה הודות לגורמים שהניעו את הנזירים שהצטרפו לתנועה זו , ושנית , הודות לנסיבות המיוחדות שבהן נתגבשה תנועת הנזירות בארץ . מנזר סט . קתרינה בסיני , שנבנה בידי יוסטיניאנוס במאה השישית

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר