שבע מונוגרפיות בנושא ארץ־ישראל

עמוד:2

המשתתפים בחוברת זו : ד"ר גבריאל ברקאי החוג לארכיאולוגיה , אוניברסיטת תל אביב פרופ' וסיליוס צפיריס רשות העתיקות , ירושלים רמי יזרעאל חוקר ארץ ישראל , ירושלים זהר עמר החוג ללימודי ארץ ישראל , אוניברסיטת בר אילן נתן שור חוקר ארץ ישראל , תל אביב ד"ר יואלית מגרון האוניברסיטה העברית , ירושלים ד"ר שמעון גיבסון רשות העתיקות , רושלים דב גנחובסקי " ידיעות , "אחרונות ירושלים ד"ר גדעון ביגר החוג לגיאוגרפיה , אוניברסיטת תל אביב אלי שילר הוצאת ספרים אריאל 1996 © כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים אריאל , ת . ד . , 3328 ירושלים , אין להעתיק מספר זה , לרבות תמונות , איורים או קטעימ בשום צורה שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים ) ללא אישור בכתב מהמתניאים לאור .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר