בית הכנסת באשכנז: בין דימוי להלכה

עמוד:י

3 2 והיסטוריונים כלליים כגון לה-גוף וגורביץ' מאידך גיסא , מנסים חוקרים אלה להבין 4 ולשחזר את "תמונת העולם של יהודי ימי . "הביניים בין הבולטים במאמץ זה יש להזכיר את א' מרקוס , שחשף בפנינו את משמעות טקסי הבגרות של הילד האשכנזי על רקע 5 הסביבה הנוצרית . הוא עצמו , וגם י' יובל , פתחו צוהר לתפיסת עולמם של קדושי תתנ"ו 6 ובני דורם . ח' סולובייצ'יק וי' תא-שמע הציעו בפני הציבור קוי מתאר לא רק לפעילות ההלכתית של חכמי אשכנז בימי הביניים , אלא גם להנחות היסוד 7 הרגשיות / אינטלקטואליות שעמדו ביסוד פעילות זו . מחקר זה מוגש כתרומה צנועה למגמה המחקרית הזאת . ייבדקו בו כמה היבטים מיוחדים של הדימוי אותו תפס בית הכנסת בעיני יהודי צפון צרפת וחבל הריינוס בין המאות הי"א והי"ג , והשלכותיו המעשיות . ותשלם כל המלאכה בירח אלול תתס"ד לפרט . וערב ראש השנה בא אחד מן הזקנים ואמר אל הקהל : בואו ונעלה את הארון אל הבית אשר הכינונו על מכונו ועל תיקונו . וילכו זקני הקהל הכוהנים והלוים ויעלו את ספרי התורה אל הארון השווה J . LeGoff and P . Nora ( eds . ) , Constructing the Past : Essays in Historical Methodology , Cambridge and New York , 1985 ; idem , The Medieval . Imagination , Chicago , 1 988 ; idem , History and Memory , New York , 1 992 A . Gurevitch , Categoriesof Medieval Culture , London and Boston , 1985 ; idem , . The Originsof European Individualism , Oxford and Cambridge ( Ma . ) , 1999 על משקל כותרת ספרו של גורביץ' בעברית : תמונת העולם של אנשי ימי הביניים , ירושלים , . 1993 איבן ( ישראל ) מרקוס , טקסי ילדות : חניכה ולימוד בחברה היהודית בימי הביניים , ירושלים , . 1998 ראה I . Marcus , "History , Story and Collective Memory : Narrativity in Early , Ashkenazic Culture " , Prooftexts , 10 ( 1990 ) , pp . 365-388 וי' יובל , שני גויים בבטנך : יהודים ונוצרים - דימויים הדדיים , תל-אביב , תש"ס . ראה : H . Soloveitchik , "Religious Law and Change , The Medieval Ashkenazic ; Example " , AJS Review , XII ( 1987 ) , pp . 205-221 י"מ תא-שמע , "הלכה , מנהג ומסורת ביהדות אשכנז במאות הי"א , "ב"והי סיררא , ג ( תשמ"ז , ( עמ' = ] 161-85 מנהג אשכנז הקדמון : חקר ועיון , ירושלים , תשנ"ב , עמ' 108-13 ( כל ההפניות תהיינה למהדורה וו . [( ראה עכשיו , Jeffrey R . Woolf , "Methodological Reflections on the Study ofHalakhah" , . European Association for Jewish Studies Newsletter , 11 ( 2001 ) , pp . 9-14 DDTD nrnnKV מ' רוסמן מחקר מיתודי חשוב ומרתק בו הוא מתווה קווים ל"מחקרי תרבות" יהודיים . ראה M . Rosman , "A Prolegomenon to the Study of Jewish Cultural . History " , Jeww / 1 Studies Internet Journal , 1 ( 2002 ) , pp . 109-127 דבריו מתמקדים ביהדות פולין במאה הט"ז , אולם יש להם השלכות רבות על הנקודה המועלית כאן .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר