תוכן העניינים

עמוד:ה

תוכן העניינים חלק עברי פתח דבר ז יוסף ג' וולף בית הכנסת באשכנז י בין דימוי להלכה ט חיים טלבי השתלשלות מנהגי קריאת התורה בפרשות התוכחה לא ברכה יניב מוטיב שלושת הכתרים בארונות הקודש של מזרח אירופה סז יעל לוין נשים יהודיות שחיברו תפילות לכלל ישראל - עיון היסטורי פט רות לנגר שלבים קדומים בהתפתחותה של הוצאת התורה והכנסתה בבית הכנסת בימי הביניים : עיון בטקסים של סדר רב עמרם גאון ושל מסכת סופרים צט מרדכי מאיר על "תפילה זכה" קיט חננאל מאק המשפט "ודברך אמת וקיים לעד" וברכות ההפטרה קלט יהודית פריגישי אופיה הייחודי של המוסיקה בבית הכנסת האשכנזי - מחווה לא"צ אידלסון קמז יוסף ריבלין עוד יוסף חי - תיקון ערב ראש חודש קסז תקצירים בעברית של המאמרים הלועזיים קפט חלק אנגלי פתח דבר 7 עמוס דודי סידורי תפילה מנוקדים מספרד וממרחב תרבותה 9 . בעיות המחקר שבכתבי היד מהתקופה הנוצרית פיטר ון דר הורסט תפילה ציבורית בפילון ( נגד פלאקוס 21 ( 124-121 תקצירים באנגלית של המאמרים העבריים 29

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר