כנישתא מחקרים על בית הכנסת ועולמו 2

עמוד:ד

המערכת דוד אדן-ביוביץ , בנימין בר-תקוה , אפרים חזן , יעקב שפיגל , דניאל שפרבר הספר יוצא לאור בסיוע : הפקולטה למדעי היהדות , אוניברסיטת בר-אילן הקתדרה לתלמוד ע"ש זלמן וליאה גספר , אוניברסיטת בר-אילן הקתדרה לתלמוד ע"ש מילן רובן , אוניברסיטת בר-אילן מסת"ב 965-226-263-3 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן אין להעתיק קובץ זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכאני ( לרבות צילום , מזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל נדפס בישראל - תשס"ג דפוס 'גרפית' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר