מבוא

עמוד:9

מבוא תיאור חייהם האישיים ופעילותם הציבורית של אמוראי בבל מבחינת מעמדם המרכזי בתולדותיו של הקיבוץ היהודי בבבל הוא נושא המעורר עניין . ואולם . השפעתם של אמוראי בבל חרגה הרחק מעבר לגבולותיהן של ארצות הפרת והחידקל . כוחם הרב בהלכה זכה להערכה גם בקרב חכמי ארץ ישראל . אמת , אמוראי בבל קיבלו את ההלכה המסורה מדורי דורות מחכמי ארץ ישראל . ברם , הם לא היו רק מקבלים ; בשקידתם על ההלכה ובטיפוחה נתפרשו ונתחדשו על ידם הרבה סוגיות בתורה שבעל פה . לא נפריז אפוא אם נקבע , שהיתר זיקת גומלין פורה ומפרה בין הישיבות בבבל לבין בתי המדרש הגדולים בארץ ישראל , שבראשם עמדו האמוראים . אולם בכר לא מיצינו עדיין את מלוא חשיבותם ההיסטורית של אמוראי בבל . הללו היו קבוצת עילית מובהקת , שכן הם שעיצבו את אורחות חייהם ודמות הנהגתם היום יומית של בני העם היהודי לדורותיו . אכן דבר זה הוא מן המפורסמות . הרבה נכתב על האמוראים בספרות ההיסטורית והכרונולוגית , בפרשנות התלמודית והמד רשית לענפיה המסועפים , ובספרות המבואות לתלמודים ולמדרשים . אף ספרים ומאמרים רבים הוקדשו לאישים יחידים מביניהם . ברם , בכל העושר הספרותי הגדול הזה אין אפילו מונוגראפיה אחת , שמתארת את חייהם ואת יצירתם של כלל האמו ראים בבבל . ספר זה הוא אפוא ניסיון שמבקש למלא חסרון זה על ידי עיון שיטתי באורחות חייהם הכלכליים והחברתיים של אמוראי בבל , וכן בפעילותם הציבורית והדתית במקומות ישוביהם של יהודי בבל . יהודי בבל היו מאורגנים במסגרת של שלטון עצמי קודם לימיהם של האמוראים . מוסדות הנהגה עצמאיים וסדרי ארגון וחברה קדומים המשיכו בקיומם אף בימיהם של הסאסאנים . אולם אין בידנו לעמוד על השינויים , שחלו בארגון זה לאחר עלייתה של השושלת החדשה . בדרך כלל ניתן לקבוע , שבראש העדה היהודית בבבל עמדו ראשי הגולה . הללו שאבו את סמכותם מן השלטונות הפרתיים , ואחר כד מן השל

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר