תוכן העניינים

עמוד:6

פרק שביעי : ניעות כלכלית 271—258 אמוראים בעלי ניעות כלכלית ; 258 דרכי ההתעשרות ; 261 התמיכה בחכמים המתמנים על הציבור . 264 פרק שמיני : ענפי כלכלה שמהם לא נתפרנסו אמוראי בבל 288—272 רופאים ; 272 דבריהם של אמוראי בבל בעניין רפואה ; 277 יחסם של האמוראים לרופאים ; 281 אמוראי בבל לא עסקו במלאכה . 284 פרק תשיעי : מנהגי אכילה ושתייה 326—289 בשר ומחירו ; 289 אכילת בשר בשבת ; 290 אכילת בשר בימים טובים ; 293 בשר ביום חול — מאכלם של עשירים ; 294 היצע וביקוש של בשר ; 306 הגבלת אכילת בשר ; 309 שתיית יין . 318 פרק עשירי : עבדים ושפחות 340—327 עבדים שברשות האמוראים ; 328 רכישת עבדים ; 330 עבדים עברים ; 332 שפחות ; 337 מחירם של עבדים ושפחות . 339 אחרית דבר 349—341 צבירת נכסים ותכליתה ; 341 פחד מן העוני ; 343 חיוב החיים . 346 נספחים 370—350 נספח ראשון : על הפרשת תרומה ומעשרות בבבל ; 350 נספח שני : מספרם של האמוראים ; 362 נספח שלישי : מעמדם של העבדים במשפט הפרסי . 365 מפות 372—371 היישובים המרכזיים של יהודי בבל בימי התלמוד האימפריה הסאסאנית ביבליוגראפיה 388—373 מפתחות 440—389 מפתח המקורות ; 391 מפתח השמות ; 410 מפתח המקומות ; 420 מפתח העניינים ; 423 מפתח הפתגמים העממיים והכינויים . 438

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר