תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן ה ע ניינים הקדמה 7 מבוא 9 רשימת הקיצורים 13 פרק ראשון : חקלאות 82— 15 החקלאות היהודית קודם לימי האמוראים ; 15 פוריותה של אדמת בבל ; 24 שטפונות ; 28 בצורת ; 30 מסחר וחקלאות ; 35 קניית קרקעות ; 38 השמירה על הקרקע וניצולי ! היעיל ; 58 השקייה ; 62 עונות החקלאות . 69 פרק שני : מטעים 105— 83 כרמי גפן ; 83 תמרים . 94 פרק שלישי : גינות , בוסתנים ויערות 115—106 גינות ובוסתנים ; 106 יערות . 112 פרק רביעי : גידול בהמות , עופות ודגים 155—116 גידול בקר לשם חריש ואספקת בשר , פיטום ורעייה ; 121 גידול צאן ; 131 גידול עופות ; 142 גידול דגים . 150 פרק חמישי : מסחר 221—156 חלקם של יהודי בבל במסחר ; 156 מסחר ביין ; 159 מסחר בשיכר ; 171 מסחר במשי ובפשתן ; 180 מסחר בשומשמין ; 191 עסקי כספים והלוואות ; 196 קשרים כלכליים עם נכרים ; 207 השכרת מעות ; 211 שולחנים ; 217 מסחר בחפצים שונים . 219 פרק שישי : זכויות יתר בתחום הכלכלה 257—222 נקיטת השוק ; 222 שחרור ממכס ; 225 שחרור ממסים ; 227 שחרור מעבודות ביצורים ; 241 טובות הנאה שונות . 245

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר