הקדמה דוד הרטמן

עמוד:10

אלוהי הפילוסופים הבלתי אישי , ויעדיפו במקומו אל מקראי בעל גוף , " אנושי" כפי שהוא נראה דרך עיניו של יוחנן מופס . " מורה נבוכים" לרמב"ם מדריך אותנו במאבק נגד עבודה זרה ותפישות שגויות של האל . יוחנן מופס מדריך אותנו במאבק נגד אדישות ואפתיה בחיים הדתיים . בניגוד לרתיעתו של ההוגה בן ימי הביניים מייחוס תשוקות ושינוי לאל פן יגרעו מן האידיאה של השלמות האלוהית , יוחנן מופס מרגיש כי אין בושה או ביזוי בהצגת האל כדמות צעירה ונמהרת אשר מתפתחת מתוך טעויותיה , ומבשילה בסופו של דבר - בסיוע שותפים נבואיים ובהתערבותם - לכדי מאהב אלוהי אשר מבטא את הכמיהה העמוקה למערכת יחסים אוהבת עם עם ישראל . אלוהים איננו מציאות סטטית ובלתי משתנה , כי אם אישיות דינמית ומתפתחת אשר במהלך ההיסטוריה באה באינטראקציה עם בני אנוש ועם קהילתו האהובה , ישראל . אין כאן כל קפיצה לאל טרנסצנדנטי כי אם קפיצה לחיי הנפש הפרטיים שבמסגרתם אנושיות האל ניתנת להבנה , ולעתים אף משמשת להם מודל לחיקוי . תודתי נתונה לסדרת "יהדויות" בהוצאת מכון שלום הרטמן על כך שהכירו בחשיבות הפרסום בעברית של עבודתו הפרשנית של יוחנן , שאין שנייה לה . ספר זה מציע לא רק מפתח לקריאת המקרא ולהבנת אלוהים בדרך חדשה , כי אם גם היכרות עם גישה מרעננת ופתוחה ליהדות , גישה אשר אינה מבוססת על שלילתו של העולם החילוני או שלילתם של דפוסי מחשבה לא מוכרים . בהציגה בדרך חדשה את הטקסט המכונן של המסורת שלנו , עבודה פרשנית זו מראה לנו כי ניתן לחזק את היהדות ולצקת בה חיוניות מחודשת מתוך אינטראקציה עם ההזדמנויות האינטלקטואליות והחווייתיות שמציע העולם המודרני . יוחנן - אני מודה לך על שהיית למורה לי ולעם ישראל . עזרת לנו להבין שרק אם נחבוק את אנושיותנו ואת הדינמיקה הפסיכולוגית של המצב האנושי , נוכל לפגוש באלוהי המקרא .

מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר