אישיותו של אלוהים תיאולוגיה מקראית, אמונה אנושית ודמות האל

עמוד:4

Yochanan Muffs The Personhood of God Biblical Theology , Human Faith and the Divine Image תרגום מאנגלית : אור שרף עורכים אחראיים : משה אידל , מנחם פיש עורך : דרור ינון copyright © All rights reserved to Shalom Hartman Institute © כל הזכויות שמורות למכון שלום הרטמן , ירושלים תשס"ז 2007 אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מכני ( לרבות צילום , הקלטה , אינטרנט ודואר אלקטרוני , ( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור מספר קטלוגי : 888306 מסת"ב : ISBN : 978-965-07-1579-3 www . Hartmaninstitute . com e-mail : shi @ shi . org . il עריכה לשונית : דנה רייך ציור העטיפה : Paul Klee , Highways and Byways ( 1929 ) © VG-Bild - Kunst Bonn 2006 סידור , הדפסה ובריכה : מפעלי דפוס כתר , ירושלים Printed in Israel

מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר