הקדמה

עמוד:12

( כש"השסע הדתי חילוני" הופך לסוגיה ראשית של הפוליטיקה המפלגתית בישראל , ( לא טרח להקשיב להם , ומיעט לייצג את זהותם ולבטא את עמדותיהם הייחודיות בסוגיות של זהות יהודית בישראל . הספר שלפנינו בא , אם כן , להציע את תרומתו הצנועה להעשרתם של המחקר האקדמי והדיון הציבורי כאחד בסוגיית זהותם היהודית של מי שמזדהים כמסורתים . ההבנה של מבנה זהות זה , ובעיקר המאמץ לפענח את עולם המשמעויות הנקשר בהזדהות כ"מסורתי" או "מסורתית" הם שעומדים בבסיסו של המחקר שערכתי , והם שהנחו את כתיבת הספר , המבוסס עליו . אדגיש כי גם אם מטרתו הראשית של הספר היא אקדמית ומחקרית , הרי אחד מתוצרי הלוואי הבולטים שלה הוא חברתי ותרבותי - אדרבה גם פוליטי - בעליל . פרשנותו של עולם הזהות והמשמעויות המסורתי הופכת מאליה גם למתן ביטוי לעמדה המסורתית בסוגיות שהפוליטיקה הישראלית אינה פוסקת מלעסוק בהן , לרוב מבלי שתיתן ביטוי לגישה המסורתית . מובן שהעניין האקדמי והמחקרי הכתיב את גישתי , והוא שמנחה אה הטון הפרשני והביקורתי שעולה לכל אורך הדיון . עם זאת , מעבר למטרתו המחקרית , הספר , מעצם התמקדותו בעולמם של מי שמזדהים כמסורתים , הוא בחזקת מתן קול וביטוי ( גם אם זה מעוות דרך המסננות של העניין המחקרי וכללי המשחק האקדמיים ) למי שקולם , עמדותיהם , זהותם והאינטרסים שלהם זוכים לרוב להתעלמות והשתקה . התווית , "מסורתי" על מקורה והשלכות השימוש בה , ראויה לכשעצמה לתשומת הלב , עוד בטרם אפתח את טיעוניי . כפי הנראה , תווית זו שואבת מהבחנה קטגורית רו קוטבית אחרת , קרובה לזו שמבחינה בין ה"רתי" לבין , "חילוני"ה שהצמיח השדה האקדמי , ואשר זכתה לפופלריות רבה בקרב חוקרי מדעי החברה עד לא מזמן . כוונתי היא להבחנה הדיכוטומית בין , "מודרני"ה קרי מי שעבר את תהליך המודרניזציה ( והחילון , שסברו כי הוא נלווה לו כמו מאליו , ( לבין ה"מסורתי" או , "פרה מודרני"ה שטרם עבר תהליך זה , ואשר מזוהה , בין היתר , בדתיותו וביחסו החיובי , הנאמן , אל מסורתו . כך נולד השימוש בתואר "מסורתי" לציונם של מי שנמצאים אי שם על ציר הקדמה , שמוביל בהכרח הלאה מן הקדם מודרניות הדתית אל עבר המודרניות והחילון , אבל טרם השלימו , משום מה , את המסע המתבקש . המסורת נתפסת בהקשר זה בהיפוכן של החירות , המודרניות והקדמה . הנאמנות לה , גרסו חסידי המודרניזציה , כמוה ככבילתו של האדם בכבלי העבר , במנהגיו ובאמונותיו האנכרוניסטיים . פעמים שימשה המילה "מסורת" מעין שם תקין פוליטית . "פרימיטיביות"ל היא זוהתה כמי שמתארת את האנשים הללו , מי שאינם "מודרגים" , "מתקדמים"ו ומכאן

מכון שלום הרטמן

אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים

כתר ספרים (2005) בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר