הקדמה

עמוד:13

בפעולות אלו , בתחושות שלהם כלפי הפעולות , בדרישות שהעלו כלפי המשטר , ובהשפעת הפעילות הישראלית על מדיניות המשטר הירדני והמצרי בנוגע לביטחון תושבי הגדה והרצועה . החומר למחקר זה נאסף ממגוון מקורות רב , הכולל מסמכים רבים שנאספו מארכיון מחלקת המדינה בארצות הברית , מארכיון האו"ם , מגנזך המדינה , מארכיון צה"ל , מעיתונים בערבית בני התקופה אשר התייחסו לפעולות הצבאיות הישראליות , ומספרות מחקרית וראשונית המתייחסת לתקופה זו . במחקר המוצג להלן נעשה הוצגו השמות הערביים בתעתיק המקובל בתחום זה . אולם , במקרים מסוימים כדי להקל על הקורא הישראלי שונה התעתיק לצורה המקובלת על הקורא העברי . כמו השם חסין ( מלך ירדן ) נכתב חוסין היות וזו הצורה המקובלת על הקורא העברי . במחקר יוצג ניתוח מצבם של הפלסטינים לאחר אסון אלנכבה" ) 1948 ( " תוך ניתוח גורמי ההסתננות לשטחי מדינת ישראל . תיעשה הפרדה ( עד כמה שניתן ) בין הסתננות ממצרים לבין הסתננות מירדן , וכן תיעשה הבחנה בין הסתננות פוליטית לבין הסתננות כלכלית . בהמשך ינותחו תגובות הפלסטינים בעקבות הפעילות הצבאית הישראלית כפי שהשתקפו בתקשורת ובספרות הערבית , ולבסוף תידון התמודדות המשטרים במצרים ובירדן עם תופעת ההסתננות ועם הפעולות הישראליות . נושאים אלו יידונו תוך השוואה בין שני האזורים על השונה ועל המשותף שבהם . 1956 ( Oxford , 1974 ); Ernst Stock , Israel and the Road to Sinai . 1949-1956 ( New York , 1967 ) .

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר