הקדמה

עמוד:12

האוכלוסייה את עצמה בעקבות המלחמה ומנתה כ 340 אלף איש ( מתוכם 2 כ 237 אלף פליטים . ( מיד לאחר המלחמה החלו פעולות הסתננות נרחבות של האוכלוסייה הפלסטינית . פעולות אלו בוצעו בעיקר מסיבות כלכליות , אולם חלק מהן הובילו למעשי שוד ורצח של אוכלוסייה יהודית , כנקמה או כחלק מהשוד . מדינת ישראל נקטה במדיניות של פעילות צבאית נרחבת בשטחי הגדה המערבית הירדנית ורצועת עזה המצרית . פעילות צבאית זו באה להפעיל לחץ על המשטרים הערביים כדי שימנעו את ההסתננויות . מטרת המחקר היא לבחון כיצד השתקפו פעולות צבאיות אלו בראי האוכלוסייה והחברה הפלסטינית באזורים אלו . האם ניתן לדבר על השפעה זהה , או שמא בגלל אופי המשטרים השונים בשתי המדינות הערביות השונות היה שוני בתגובות האוכלוסייה ? כיצד השפיעו הפעולות על יחסי הגומלין בין המשטר הערבי לאוכלוסייה ביחס לדרך הפעולה הרצויה בהתמודדות הביטחונית מול הפעילות ההתקפית הישראלית ? חוקרים רבים טענו כי פעולות הגמול הישראליות יצרו שרשרת של פעולות איבה שהובילו בסופו של דבר למלחמה הערבית ישראלית השנייה , מלחמת סיני . תפיסה זו גורסת כי הצד הישראלי חתר לעתים לעימות כולל עם מדינות 3 ערב . בעבודה אתמקד בצד הערבי של ערביי ארץ ישראל המנדטורית שנפגעו במבוא לספרו מביא בני מוריס את פריסת מחנות הפליטים במדינות ערב ומונה אותם בהתאם לדיווחי ססו"ת : מלחמות הגבול של ישראל , 1956-1949 ( תל אביב , . ( 1996 דיווחים אלו מופיעים גם אצל Samih K . Farsoun & Christina E . Zachraria , Palestine and the . Palestinians , pp . 123-125 החוקרים הבולטים באסכולה זו הם זכי שלום , מדיניות בצל מחלוקת : מדיניות הביטחון השוטף של ישראל 1956-1949 ( תל אביב , , ( 1996 בייחוד הפרק העוסק בסכנת ההידרדרות למלחמה בעקבות הפעולה בעזה , עמ' . 70-49 בני מוריס , מלחמות הגבול , עמ' , 460-457 מתייחס לראיית מבצע סיני כ"מלחמת גמול , הרתעה , התפשטות . "ומנע אבי שליים מציג זאת במזימה צרפתית ישראלית לנקום במצרים , והבריטים נגררו לכך . Avi Shlaim , The ran . Wall : Israel and The Arab World ( Oxford , 2000 ) , pp . 160-162 , 169-173 חוקרים נוספים דנים באספקטים של היחסים הבינלאומיים , באיזו מידה השפיעה פעילות המעצמות על תגובות הצדדים המעורבים ( ישראל , ירדן ומצרים ) וכיצד תרמה מדיניות זו להסלמה ב . 1956 דוגמאות לניתוחים השמים דגש על יחסים בינלאומיים נמצאות בספריהם של בואי וסטוק , המציינים במסקנותיהם את משחקי הכוחות בין המעצמות המערביות ביחס למשברים הפוליטיים והצבאיים במזרח התיכון בתקופת המחקר . חוקרים אלו דנים באספקטים שונים של מדיניות שלוש המעצמות המערביות ( בריטניה , צרפת וארצות הברית , ( ביחסן למדינות המעורבות ובאינטרסים שאותם רצו להבטיח ולקדם כפי שבאו לידי ביטוי בפעולותיהן . Robert R . Bowie , International Crises and the Role of Law , Suez

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר