תוכן העניינים

עמוד:6

סיכום פרק ב 109 פרק ג : השפעות הגמול על האוכלוסייה הערבית בגדה וברצועה 112 1 . ניתוח תגובות האוכלוסייה לפעולות הגמול בגדה המערבית 113 א . השפעת פעולות הגמול עד פעולת קביה ( אוקטובר 114 ( 1953 ב . השפעת פעולות הגמול על האוכלוסייה מפעולת קביה עד מבצע קדש ( מאוקטובר 1953 עד אוקטובר 124 ( 1956 . 2 ניתוח תגובות האוכלוסייה לפעולות הגמול ברצועה 133 א . מפעולת אלבריג' ( אוגוסט ( 1953 עד פעולת עזה ( פברואר 137 . ( 1955 ב . פעולת עזה והשפעותיה על האוכלוסייה 142 . 3 השפעת הפעולות על דרישות האוכלוסייה מהשלטון הערבי 153 סיכום פרק ג 156 פרק ד : ניתוח הזרמים הפוליטיים בקרב האוכלוסייה ביחס לפעולות הגמול . 157 . 1 מטרות פעולות הגמול בתפיסת האוכלוסייה 157 2 . הלכי הרוח הפוליטיים בגדה וברצועה ביחס לפעולות הגמול 159 א . הזרם הראשון : תומכי המשטר 161 ב . הזרם השני . המפלגות הלאומיות והקומוניסטים 163 ג . הזרם השלישי : המופתי ושרידי הוועד הערבי העליון 177 ד . הזרם הרביעי : "האחים המוסלמים" ומפלגת השחרור 185 סיכום פרק ד 195 פרק ה : השפעת פעולות הגמול על המשטרים הערביים ויחסם לאוכלוסייה 197 .... 1 . יחס המשטרים הערביים כלפי פעולות הצבא הישראלי 198 2 . דרכי ההתמודדות של המשטרים עם ההסתננות 208 א . ההתמודדות הירדנית עם ההסתננות 211 ב . הסכמי המפקדים המקומיים 216 1953-1951 ג . שנת המפנה 219 1953 ד . ההתמודדות המצרית עם ההסתננות 225 ה . פעולת עזה והשלכותיה 239 סיכום פרק ה 245 מסקנות 248 ביבליוגרפיה 255 מראה מקום 266

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר