הפלסטינים מהנכבה לפדאאיון 1956-1949

עמוד:4

Shaul Bartal The Palestinians from the Naqba to Feddayun 1949-1956 מסת"ב 978-965-540-020-5 © הזכויות שמורות להוצאת כרמל ת"ד , 43092 ירושלים 91430 טל' ; 02-6540578 פקס 02-6511650 דוא '' ל : books @ carmelph . co . il אינטרנט : www . carmelph . co . il תש"ע 2009 / Printed in Israel

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר