בפתח הספר

עמוד:10

הלאומית . המחתרות אף הרחיקו לכת וראו את עצמן כהמשך למסורת פוליטית יהודית . אבל דוקא משום כך , היו צריכות להתמודד אף יותר מקודמיהן בתנועות הציוניות , עם עובדת הניתוק מהמקורות העתיקים הרבניים , כמייצגים סמכות שאין להרהר אחריה . שכן , מקורות אלה הם הם שעיצבו את התנהגותו של העם במשך מאות שנים , ותגובותיו הפוליטיות בכלל זה . לפיכך נזקקו המחתרות לפרשנות חדשה משלהן למסורת הפוליטית , פרשנות שתחזיק עם זאת , במקורות העתיקים . עיקרו של הספר יבחן את פרשנותן של שלוש המחתרות להיבטיה הפוליטיים של המסורת היהודית , ואת הצורות החדשות שעיצבו כדי להציגה . מטרתן של המחתרות היתד , ליהנות מקדושת המסורת ומההסכמה שהעניקה לעקרונות מרכזיים בעמדותיהן בלי לקבלה כמחייבת מבחינה דתית . פרשנותן של המחתרות עוררה ביקורת ; לעתים ביקורת של האחת על חברתה ולפעמים של הציבור הרחב . גם בציבור הדתי התעוררה ביקורת . ציבור זה המהווה חלקו של העם היהודי השומר על מחויבותו לעולם ההלכה , וסמכותה נשארה בלתי מעורערת לגביו , עשוי היה להבחין יותר מאחרים אם הצליחו או נכשלו המחתרות בהתמודדותו עם בעיית הניתוק , שעה שהן טוענות בתוקף להמשכיות . האם קירבתו של הציבור הדתי לעולם ההלכה סיפקה לו אמת מידה קבועה ליחסו אל המחתרות —הן לקריאתן להצטרף לשורותיהן והן ללבוש ההגותי שהלבישו לקריאתן ? תשובה לשאלה זו תצביע על מידת חוזקה של טענת ההמשכיות . ' מרי ומסורת' ידון , אפוא , ביחס בין פעילותן של המחתרות היהודיות בתקופת המנדט הבריטי והמסורת הפוליטית היהודית ; יחס זה ייבחן הן כפי שנראה בעיני המחתרות והן כפי שהשתקף בעיני הציבור הדתי . ברצוני להודות מקרב לב לפרופ' סטיוארט כהן ששימש מדריך בכתיבת עבודת המ . א ,. שממנה עובד ספר זה . כן מסורה תודתי החמה לפרופ' צבי בכרך על עצותיו והערותיו שהיו לי לעזר רב . תודתי נתונה לפרופ' ווייס גניזי ולמכון לחקר המחתרות על העזרה שהוגשה לי . יעמדו על הברכה המוסדות ועובדיהם : ארכיון העבודה , ארכיון הציונות הדתית , ארכיון ציוני מרכזי , ארכיון הרבנות הראשית , ארכיון תולדות ההגנה , מכון ז'בוטינסקי , הספריה הלאומית והאוניברסיטאית בירושלים ואחרון אחרון חביב —הספריה של אוניברסיטת בר אילן . כמו כן ישאו ברכה פרופ' אברהם סולטמן , יו"ר ועדת הספרים של אוניברסיטת בר אילן , הגב' מרים דרורי מנהלת ההוצאה והגב' יעל בן פורת ; וכן הגב' רלה קושלבסקי על העריכה הלשונית . תודה מיוחדת להורי ישעיהו ומרים ולאחי אברהם על עידודם ותמיכתם .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר