בפתח הספר

עמוד:7

בפתח הספר אוסף זה של מחקרים בלשון העברית ובספרות התלמודית , פרי עבודתם של מורי מחלקות אחדות של אוניברסיטת בר אילן , ובראשן המחלקה ללשון עברית וללשונות שמיות , מוקדש לזכרו המבורך של מנחם מורשת ז"ל . יהיה זה נר לנשמתו , שפרחה לפתע פתאום לדאבון כולנו במוצאי שבת אור ליום ז' במנחם אב תש"ם , כאשר לא היה אלא בן ג"ן שנים , והוא במלוא פעילותו . חברנו ד"ר מנחם מורשת ז"ל נולד בפולין ביום י"ד באלול תרפ"ז 11 ) בספטמבר . ( 1927 ועלה ארצה בשנת . 1935 לימד 10 שנים בבית הספר היסודי , כ 10 שנים בבתי ספר תיכוניים , ובו בזמן היה פעיל בהדרכת נוער בתנועת בני עקיבא . באותן השנים למד באוניברסיטת בר אילן , עד להשגת התואר השני בשנת תשכ"ד . את התואר השלישי השיג באוניברסיטה העברית בשנת תשל"ג , בעבודה על הנושא "לקסיקון הפועל שנתחדש בלשון , "התנאים בהדרכתו של פרופ' יחזקאל קוטשר . בינתיים , בשנת תשכ"ז , התחיל להורות באוניברסיטת בר אילן , ועלה בה מדרגה לדרגה , עד שנתמנה מרצה בכיר בשנת תשל"ו . לימד פרקי זמן שונים גם באוניברסיטאות של חיפה ושל תל אביב . כיוון שפרופ' קוטשר הדריך אותו בעבודת הדוקטור , נעשה מורשת תלמיד מובהק שלו , ועל ידי כך נמצאו שניהם נשכרים : המורה מצא מי שיוציא לפועל בצורה מעולה את השקפותיו הבלשניות , והתלמיד מצא הדרכה והשראה ממקור עליון . לא פלא אפוא שעיקר חיבוריו המדעיים עוסקים בלשון חכמים , לפי שיטותיו של מורו הדגול : בולטים ביניהם שלושה מאמרים ארוכים על "לשונן של הברייתות העבריות בבבלי ובירושלמי" ( בסך הכול כ 130 עמוד , ( דיונים על עניינים רחבים אחרים ( הפעיל השווה לקל , נשוא הקודם לשני נושאים , המשקל פולל / התפולל ) ועבודת הדוקטור , שראתה אור בשנת תשמ"א . באלה תרם מורשת תרומה חשובה ביותר לחקר רובד זה של לשוננו — ובעיקר ב"לקסיקוך , שיימצא מעתה ואילך במדף הספרים של כל העוסק במקצוע זה . אך לא נמנע מורשת גם מנושאים אחרים י הערות על ביטויים מקראיים וחז"ליים , ועיונים בדברי מדרש ( משנת ר' אליעזר ) ובדברי ראשונים ( רש"י ורמב"ן , ( שהם מעין השלמה לעיסוקו העיקרי . מאמרים אחרים הקדיש לבעיות ההוראה ולהפצת ידיעת הלשון בדרך עממית . בכל עבודותיו הביא מורשת חריצות מרובה , עיון מעמיק , בדיקה קפדנית של כל פרט ופרט עד שיצטרפו לכללים גדולים וברורים . שמא נאמר שמנחם מורשת לא היה פרופסור מן הסוג המודרני , הנוסע מקונגרס לקונגרס ומצטיין במשיכת מענקים ממוסדות שונים , אלא מלומד מן הסוג הישן ,

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר