מחקרים בלשון העברית ובספרות התלמודית

עמוד:4

הספר יוצא לאור בסיוע Stiftung Irene Bollag-Herzheimer , Basel ; הפקולטה למדעי היהדות , אוניברסיטת כר אילן קרן לואיס ומינה אפשטיין , האקדמיה האמריקאית לחקר היהדות קרן פסטרנק לקידום המחקר בלשון העברית על שם הרב שלמה פסטרנק ז"ל ממישקולץ מסת"ב ISBN 965-226-084-3 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן נדפס בישראל , תש"ן 1989 — בדפוס "דף נוי" בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר