הקדמה

עמוד:9

ה ק ד מ ה ספר זה הוא הרביעי בסדרת הספרים , שבהם נחקר בדרך שיטתית המשפט בתלמוד ועקרונותיו . זו מערכת המשפט שכלל בעל הטורים בטור חושן משפט . ההלכה שנכללה בסעיפים הראשונים של חושן משפט , כמו שהיא מצויה בתלמוד , נתבארה בספר "בתי הדין בימי / 'התלמוד בר אילן , תשמ"א . ההלכות שנכללו בסעיפים שלאחריהם . הלכות עדות , הלוואות , חזקת קרקעות ומיטלטלין וכיוצא בהן — נתבארו בספר זה שלפנינו . ההלכות שלאחר מכן : נזקי שכנים , שותפות , מיקח וממכר , מתנה , אונאה ומיקח טעות , אבידה ומציאה , הפקר ונכסי הגר , פקדון ושומרים , שכירות ואומנים , גניבה וגזילה , כמו שהן מצויות בתלמוד — עקרונותיהן נתבארו בספר "דיני הממונות , "בתלמוד תל אביב , תשל"ו . ואילו ההלכות האחרונות שבחושן משפט : נזקי ממון וחבלות—נתבארו בספר "פשר דיני הנזיקין , "בתלמוד תל אביב , תשכ"ה . במחקרים אלה ניתנו בפעם הראשונה הטעמים להלכות בדרך של הסברת העקרונות והיסודות של המשפט שבתלמוד . כוונתם של המחקרים אינה לבאר את ההלכות או ליתן קיצור של ההלכות , אלא לגלות את השיטה המשפטית כולה כשלמות אחת , ומתוך ידיעת המערכת כולה בסקירה אחת , בדרך יסודית ופשוטה , יובהר גם הקשר ההכרחי שבין החלקים השונים ויובן טעמן של ההלכות הרבות . לאחר שנתגלו העקרונות הגדולים שמהם כל הלכה יוצאת , ונתבארו עקרונות היסוד שקובעים את הפרטים וכוללים אותם , עדיין יש למלא את העקרונות הללו בתוכן ולהסביר על פיהם את תוצאותיהם בעניינים השונים של דיני הממונות . כגון , עקרונות דיני הפרת חיוב מתגלים מתוך דיני השומרים ודיני הפועלים , אבל על פי עקרונות אלה יש לבאר גם את דיני הערבות והשליחות , ובדיני השליחות כלולים גם דיני האפוטרופסות , שאף

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר