תוכן העניינים

עמוד:8

פרק שמונה עשר : השטרות 272 א . עדות בכתב 272 ב . מפני מה שטר כשר לעדות 275 ג . זיוף חתימת העדים בשטר 278 ד . עדים מפולים בשטר 282 ה . שטרות פסולים 286 ו . פירוש לשון השטרות 292 שער חמישי הסקת עובדות בדרך אומדן 297 פרק תשעה עשר : פסק דין על פי אומדן עובדות 299 א . מיני האומדנות 299 ב . אומדן לפי כל העובדות ולא לפי רובן 304 ג . אימתי אומדים לפי הרוב 309 ד . ידיעה וראייה 314 ה . מחלוקת רב ושמואל אם הולכים בממון אחר הרוב 316 פרק עשרימ : המוציא מחברו עליו הראיה 324 א . מפני מה המוציא מחברו עליו הראיה 324 ב . על מי הראיה כשאין הנתבע מחזיק 329 ג . המוציא מחברו עליו הראיה ודיני ירושה 335 מפתחות 339 א . מפתח המקורות 341 ב . מפתח העניינים 351

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר