תוכן העניינים

עמוד:7

פרק שנים עשר : חזקה ורוב 139 א . חזקת קרקעות 139 ב . חזקת מטלטלין 149 ג . נאמנות החתן בחזקה 152 ד . חזקות אחרות 162 פרק שלושה עשר : טענת מגו 172 א . מהי טענת מגו 72 נ ב . דיני המגו בפרטים 175 פרק ארבעה עשר : השבועה 181 א . לשם מה באה השבועה 181 ב . דין מודה במקצת וכופר הכל 183 ג . הנשבעים ונוטלים 191 ד . שבועות אחרות 203 שער רביעי עדות של עדים 211 פרק חמישה עשר : נאמנותן של העדויות 213 א . מיני החקירות שחוקרים את העדים 213 ב . אימתי עדותו של עד כשר פסולה 222 פרק שישה עשר : עדות מוכחשת ועדות מוזמת 234 א . עדים המכחישים אלו את אלו 234 ב . מה הטעם לדין עדים זוממים 240 פרק שבעה עשר : שני עדים 253 א . עד אחד אינו נאמן 253 ב . השוואת עדות שני עדים 257 ג . דרגות באפשרות השוואת עדויות 263 ד . אימתי אין שני עדים מצטרפים לעדות 268

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר