תוכן העניינים

עמוד:6

פרק שישי : האובייקטיביות שבדיני הראיות 62 א . הטעם לאובייקטיביות 62 ב . דעת הרמב"ם על האובייקטיביות 65 ג . האובייקטיביות של הדיין 67 ד . האובייקטיביות שבפרטים פרק שביעי : מה בין דיני הראיות לשאר דיני הממונות 72 א . המיוחד שבדיני הראיות 72 ב . דעת הפוסקים על המיוחד בדיני הראיות 75 שער שני הפסולים לעדות 77 פרק שמיני : הקרובים והנוגעים בעדות 79 א . הטעם לפסול הקרובים 74 ב . היאך מעידים הקרובים עדות שאינה אמת 82 ג . מי הם הקרובים 85 ד . נוגעים בעדות 88 פרק תשיעי : חסרי הדעת והנשים 92 א . חרש , שוטה וקטן 92 ב . נשים 97 פרק עשירי ? עוברי עבירה , הבזויים , העבדים והנכרים 104 א . הרשעים * 01 ב . הבזויים 110 ג . העבדים 115 ד . הנכרים 116 שער שלישי טענות בעלי הדין 121 פרק אחד-עשר » בעל הדין כעד 123 א . הודאה , טענה ועדות 123 ב . טוען וחוזר וטוען 128 ג . טענות המכחישות זו את זו 134

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר