תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה שער ראשון יסודות דיני הראיות בתלמוד j i פרק ראשון . טיבם של דיני הראיות 13 א . הראיות בפני בית דין 13 ב . היאך נוהג אדם לגלות את האמת 14 ג . היאך מסיק אדם מסקנות מעובדות ידועות 18 ד . שלוש אומדנות לשם גילוי האמת 22 פרק שני ו אילו עדים אינם נאמנים 24 א . מפני מר . אין עדים נאמנים 24 ב . הקרובים 25 ג . חסרי דעת 28 ד . עבריינים , עבדים ונכרים 29 ה . אומדן נאמנות העדים 31 פרק שלישי : אילו בעלי דינים אינם נאמנים 33 א . נאמנות בעל הדין ! 3 ב . עדות וטענה ! 6 ג . בעלי הדין והשבועה ר \ פרק רביעי . אילו עדויות נאמנות 40 א . דרישה וחקירה של עדים 41 ב . תנאים לנאמנות העדות 43 ג . השטרות כעדויות 45 ד . הצורר בשני עדים 48 ה . עדים זוממים 51 פרק חמישי . אומדן המסקנות מ ? העדויות 55 א . אומדן על פי כל המעשים ואומדן על פי רובם 55 ב . מפני מה המוציא מחברו עליו הראיה 58

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר